Moakonferansen i 2019

I regionens hjerte

Byer er i endring, regioner er i endring, bedrifter er i endring og menneskers behov er i endring – hva betyr dette for oss og hvordan skal vi sammen møte fremtidens utfordringer og muligheter?

På Moakonferansen 24. oktober 2019 løfter vi blikket og ser på samfunnsmessige utviklingstrekk, både i historisk og fremtidig perspektiv. Sett av en dag av ditt liv og bli litt klokere sammen med oss. Sammen skaper vi et vinnerlag!

Regionen vår har gjennom generasjoner vist styrke, innovasjon og pågangsmot, også i vanskelige tider. Her yrer det med liv i et variert og kompetent nærings- og kulturliv, med vakker natur rett utenfor stuedøren. Vi er en bo- og arbeidsregion som sammen må styrke oss og gjøre oss attraktiv for kommende generasjoner. Dette er dagen hvor vi i fellesskap ser på hvordan det kan gjøres.

Dette var foredragsholderne i 2019

I 2019 stilte Moakonferansen med en rekke av de fremste nasjonale og internasjonale meningsbærerne innen by- og regionutvikling.

Presentasjonene fra 2019

Her finner du presentasjonene til noen av foredragsholderne fra konferansen i 2019.

Presseomtale fra 2019