Moakonferansen 2021

Sett av datoen 21. oktober 2021 for ny konferanse på Moa

Byer og regioner er i stadig endring og kampen om å være attraktiv for unge, søkende og skapende mennesker er viktigere enn noen gang. Dette angår oss alle!

På Moakonferansen 21. oktober tar vi denne diskusjonen sammen med deg og en rekke av de fremste innlederne innen by- og regionsutvikling.

Vi har gjennom pandemien sett hvor viktigsamhold er og at vi ikke lenger kan ta ting for gitt. I Regionen vår har vi gang på gang vist styrke, innovasjon og pågangsmot, også gjennom vanskelige tider.

Vi er en bo- og arbeidsregion som sammen styrker oss og gjør oss attraktiv for kommende generasjoner. Dette er dagen hvor vi søker en felles forståelse hvordan vi gjør regionen vår mer attraktiv.

De første foredragsholderne for 2021 er nå bekreftet

I 2021 stiller Moakonferansen igjen med en rekke av de fremste nasjonale og internasjonale meningsbærerne innen by- og regionutvikling, her er foredragsholderne som til å har blitt bekreftet, flere kommer!

Omtale i pressen

Et utvalg av presseomtaler helt tilbake fra den første konferansen i 2013.