Moakonferansen i 2021

Den nye «Norvegen»

Et viktig tema for årets konferanse vil være vår kobling til Vestlandet – «den nye Norvegen».

Moakonferansen tar som alltid mål av seg til å belyse god og fremtidsrettet by- og regionsutvikling. I år har vi utfordret en av våre mest anerkjente arkitekter, Niels Torp, til å belyse temaet for regionshovedstaden Ålesund. Niels Torp har også hatt en aktiv rolle mot Ålesund gjennom prosjektet Fri Sikt på Voldsdalsberga og dermed også fått solid innsikt og gode forutsetninger for å kunne gi oss et godt innblikk i byutviklingen vår her i Ålesund.

Vi er stolte av å presentere Silvija Seres som er en ressurs innen å forstå teknologienes drivkrefter i samfunnet. Hun vil fortelle oss hvordan teknologien er en forutsetning for fremtidens samfunn og hvordan digitaliseringen påvirker hverdagen vår. Det har vært en utfordrende tid å etablere nye Ålesund Kommune. Vi gleder oss til å høre vår ordfører, Eva Vinje Aurdal, reflektere over nye Ålesund Kommune. Hvordan har det gått så langt og hva er utfordringene og mulighetene videre.

Den som skal lede oss gjennom årets Moakonferanse er NRK's Ole Rolfsrud – en samlende og blid brandøling, mest kjent som sportsanker og programleder i «Alle for én» i NRK. Han er Sunnmøring på sin hals og vil utfordre oss på om det fortsatt er tak i Sunnmøringen.

Presentasjonene fra 2021

Her finner du presentasjonene til noen av foredragsholderne fra konferansen i 2021.

Dette var foredragsholderne i 2021

I år stiller Moakonferansen med en rekke solide foredragsholdere, og noen av de fremste meningsbærere innen by- og regionsutvikling.