Victor Norman

Professor, Norges Handelshøyskole (NHH)
Tilbake til oversikt

Om foredragsholderen

Victor D. Norman (født 24. juli 1946 i Risør) har siden 1975 vært professor i samfunnsøkonomi ved NHH. Han var rektor ved NHH fra 1999 til han ble utnevnt til arbeids- og administrasjonsminister i 2001. På 1970-tallet var han en av de første i verden som utviklet det som fremdeles kalles ny handelsteori, og på 1980 og 90-tallet ga han mange viktige bidrag til økt kunnskap om økonomisk integrasjon, næringsutvikling og internasjonal handel.

Norman har skrevet flere lærebøker og har vært en av høyskolens mest profilerte forskere. Gjentatte ganger har studentene utnevnt ham som årets beste foreleser. Norman har ledet og deltatt i flere offentlige utredninger og ekspertutvalg for å belyse norsk økonomisk virkemåte,og han er en ivrig deltaker i den offentlige debatt om økonomisk-politiske spørsmål.

Meld deg på årets konferanse nå!

De andre foredragsholderne