Sammen for en attraktiv Ålesundsregion

Moakonferansen engasjerer seg for regionen vår. Derfor har vi et brennende ønske om å sammen kunne belyse viktige problemstillinger som angår oss alle. Det blir spennende foredrag og sunne diskusjoner med et felles engasjement. Regionen formes av folket – bli med å utvikle regionen din!

Tilbakemeldingene har vært entydige på at det er ønske om å arrangere konferansen igjen. Konferansen skal belyse viktige problemstillinger som har betydning for bydelen, Ålesund og regionen vår. Vi ønsker å vise at det er interessert for fremtiden, for byen, og regionen vår.

Konferansen vil omhandle problemstillinger som alle føler seg deleier av og som skaper engasjement. Dette engasjementet kan være med å samle byen og gjøre Ålesund til det urbane midtpunktet på Nordvestlandet.

Vi trenger hårete mål, visjonære politikere og stor handlekraft!

GEIR STEINSETH, varaordfører Frp

TILHØRER på konferansen:
Konferansen er et startskudd på en viktig prosess med å optimalisere Ålesund som region, og de ulike områdene med tanke på å legge de riktige funksjonene til de riktige stedene.

ANNE MARI RØDAL KLEPPE,
senterleder Amfi Moa

TILHØRER på konferansen:
Det var viktig at foredragsholderne klarte å få frem at Moa og Ålesund må jobbe i synergi i fremtiden. Sammen kan vi få til konstruktive planløsninger som vil styrke oss som en stor region.

TILHØRER på konferansen:
Svært gode innlegg frå nokon av landets beste fagpersonar kobla saman med svært god deltaking fra lokal forvaltning, fagmiljør og ikkje minst næringslivet, trur eg gir konferansen viktig innverknad på utvikling av Ålesund og Moa som regionale tyngdepunkt.Veldig interessant dag!

Peter Butenschøn, arkitekt og forfatter
Deltok i 2015 og belyste hvordan andre byer har lykkes med byutvikling gjennom samhandling og samarbeid.

Hvordan kan vi unngå å få to bysentrum istedet for én sterk by?

Hvordan får vi studentene til å flytte til byen og bosette seg her?

Hva vil kommunereformen si for utviklingen av byen og regionen vår? Hvordan kan Ålesund bli mer urban?

Hva skal til for å snu kvinneunderskuddet?