Gyrid Anne Mangersnes

Prosjektleder i nye Asker Kommune/ programleder Smarte samfunn
Tilbake til oversikt

Om foredragsholderen

Gyrid Mangersnes er påtroppende Programleder for Smarte Samfunn i nye Asker kommune,for tiden rådgiver og prosjektleder i prosjektorganisasjonen for nye Asker. I arbeidet med nye Asker har hun ledet organiseringen av oppvekstsektoren,deltatt i arbeid med politisk organisering og utvikling av nærdemokratiske ordninger, kommuneplanen som baseres på FNs bærekraftsmål og utvikling av konsept for innbyggertorg. En rød tråd gjennom det hele har vært å utvikle og gjennomføre en rekke former for innbyggermedvirkning i de ulike prosessene.

Før arbeidet med nye Asker var hun prosjektleder for et områdeutviklingsprosjekt (Borgenprosjektet) som blant annet Asker kommune vant KMDs innovasjonspris for 2017.

Meld deg på årets konferanse nå!

De andre foredragsholderne