Ole Helge Haugen

Fylkesplansjef
Tilbake til oversikt

Om foredragsholderen

Ole Helge Haugen er fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han har ansvar for statistikk og samfunnsansvar for hele fylket. Haugen har en mastergrad i offentlig administrasjon og statsvitenskap fra Copenhagen Business School og har arbeidet med samfunnsanalyser i Møre og Romsdal i mange år.

Han er opptatt av samfunnsutviklingen i fylket og hvordan det utvikler seg i forhold til demografi, arbeidsmarked, flytting og pendling og ungdom og utdanningsnivå.

Meld deg på årets konferanse nå!

De andre foredragsholderne