Ole Helge Haugen

Fylkesplansjef

Om foredragsholderen

Ole Helge Haugen er fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han har ansvar for statistikk og samfunnsansvar for hele fylket. Haugen har en mastergrad i offentlig administrasjon og statsvitenskap fra Copenhagen Business School og har arbeidet med samfunnsanalyser i Møre og Romsdal i mange år. 

Han er opptatt av samfunnsutviklingen i fylket og hvordan det utvikler seg i forhold til demografi, arbeidsmarked, flytting og pendling og ungdom og utdanningsnivå.

Tilbake til oversikt
Påmelding