Program

Torsdag 2. november 08.15 - 15.30 - Moa konferansesenter
Konferansier: Kari Slaatsveen

DEL 1 – Med skaperkraft i fortid og fremtid

09:10 - 09:30

Norges fiskerihovedstad – på verdens matfat i 175 år

Norges fiskerihovedstad – på verdens matfat i 175 år

 • Hva har gjort Ålesund til landets fiskerihovedstad
 • Tar vi for gitt den internasjonale statusen som fiskeindustrien i Ålesund har opparbeidet gjennom generasjoner
 • Har vi fortsatt det rette DNA-et som gjør at vi forblir fiskerihovedstaden
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef, Sjømat Norge
09:30 - 10:00

Nord-Vestlandets rolle i fremtidens Norge

Nord-Vestlandets rolle i fremtidens Norge

 • Kongsberggruppen som motor for utviklingen av regionen
 • Hvorfor er industrien på Nord-Vestlandet viktig for Norge
 • Hva skal til for å skape en mer attraktiv region for næringsliv og samfunn, og hvordan bør myndighetene legge til rette for det
Geir Håøy
Konsernsjef, Kongsberggruppen ASA
10:00 - 10:30

Sunnmøringen som unik merkevare

Sunnmøringen som unik merkevare

 • Hvem er Sunnmøringen – historisk og i dag
 • Sunnmøringen er Norges mest karakteristiske befolkningsgruppe
 • Hvordan utnytte merkevaren til å videreutvikle regionen
Are Kalvø
Forfatter, stand-uper og Sunnmøring

DEL 2 – Den urbane mellomstore byen

10:50 - 11:25

Hva kan en egen byarkitekt tilføre Ålesund

Hva kan en egen byarkitekt tilføre Ålesund

 • Hvorfor vi er nødt til å sette større søkelys på de større fysiske omgivelsene våre
 • Hvorfor er det viktig at det offentlige tar en aktiv rolle
 • Er tiden moden for at Ålesund etablerer en arkitekturstrategi
 • Hvordan utvikle verktøy for hvordan en jobber med arkitektur inn i en kommunal organisasjon og i en by
11:25 - 11:50

Med bykjærlighet i fortid og fremtid

Med bykjærlighet i fortid og fremtid

 • Optimismen på Sunnmøre og det rike fisket fikk pionerene til å lage en by på disse øyene i havgapet
 • Plasseringen av byen var gull verdt da fisket var viktigste næringsvei
 • En havn som alltid har vært i le for alle vinder – men vind og ild forandret Ålesunds historie
 • Arkitekturen som ga byen det enestående preget etter bybrannen har gjort Ålesund til Norges nasjonale smykke
 • Hvilke utfordringer og muligheter vil Ålesund møte i årene som kommer
Morten Løvseth
Arkitekt MNAL, Løvseth+Partnere AS
11:50 - 12:50

Lunsj

Lunsj

12:50 - 13:05

Underholdning

Underholdning

13:05 - 13:35

Byutvikling – kunsten å tenke langsiktig

Byutvikling – kunsten å tenke langsiktig

 • Moderne eiendomsutvikling skal skape gode byer, være grønne og satse sosialt, men den skal også skape god kontantstrøm
 • Hva kan vi lære av historien og tidligere eiendomskriser
 • Hva kan vi lære kan vi lære av Tjuvholmen, Vulkan og Union Brygge i Drammen der Aspelin Ramm har utviklet gode og bærekraftige byrom
Gunnar Bøyum
Rådgiver, styreleder i flere eiendomsselskaper

DEL 3 – Hvor går veien videre?

13:35 - 14:40

Derfor må vi kjenne verdenshistorien

Derfor må vi kjenne verdenshistorien

 • Det er i dag absolutt nødvendig å skjønne hva som skjer i verden
 • Er det relevant å kunne noe om hvordan de første sivilisasjonene oppstod for oss i dag
 • Hvordan oppstod vestens tidsalder og hva er statusen for vesten fremover
 • Hvordan kan historien gi oss svar på statenes legitimitet i dag
 • Står menneskeheten i dag på kanten av stupet
Terje Tvedt
Professor (UiB), forfatter og filmskaper
14:30 - 14:45

Kaffe og benstrekk

Kaffe og benstrekk

14:45 - 15:30

Et sikkerhetspolitisk dypdykk i en verden der så mye er på spill

Et sikkerhetspolitisk dypdykk i en verden der så mye er på spill

 • Hva er folkeretten og hvordan virker den i verden i dag
 • Hvorfor trenger vi folkeretten i det internasjonale systemet vi har i dag
 • Hvorfor er det så viktig for et lite land som Norge at vi har et regelstyrt internasjonalt samfunn
 • Klarer verden å overleve uten at det er regler som gjelder mellom stater
 • Har vi i dag et godt nok verdenspoliti som stiller ledere og land til ansvar
 • Hva har folkeretten hatt å si for næringslivet i regionen vår frem til i dag
15:30

Konferanseslutt

Konferanseslutt