Moakonferansen 2021

Den nye «Norvegen»

Torsdag 21. oktober, Pinsekirka på Moa
Konferansier: Ole Rolfsrud

Del 1 - Det viktige Vestlandet

08:15 - 09:00

Registrering – kaffe og matbit

Registrering – kaffe og matbit

09:00 - 09:10

Åpning ved Eva Vinje Aurdal, ordføreren i Ålesund Kommune

Åpning ved Eva Vinje Aurdal, ordføreren i Ålesund Kommune

09:10 - 09:40

Lykkes Vestlandet, lykkes Norge

Lykkes Vestlandet, lykkes Norge

 • Landsdelsperspektivet; Nordvestlandet som et kraftsenter og en del av en vestlandsregion i en akse med Stavanger og Bergen
 • Hvilken betydning har utviklingen av E-39 for utviklingen av Vestlandet
 • Hvorfor er Norge helt avhengig av at Vestlandet lykkes
 • Vestlandet før og etter Stad Skipstunnel - Hvordan vil dette nasjonale prosjektet gi en ny tidsregning
Jon Askeland
Fylkesorfører, Vestland
09:40 - 10:10

Hva skjer når “Norvegen” ikke stopper ved Stad

Hva skjer når “Norvegen” ikke stopper ved Stad

 • Hvilken betydning har den nye «Norvegen» for vestlendingen og hvordan kan vi gjøre det til vårt konkurransefortrinn
 • Hva kan en «kystbane» av hurtigbåter bidra til for å knytte bo- og arbeidsregionen tettere sammen
 • Hva betyr det for Vestlandet når Stad Skipstunnel gir økt sikkerhet og regularitet, gods- og persontrafikk fra vei til sjø og økt turiststrøm
 • Hvilken betydning vil Stad Skipstunnel gi som verdens første skipstunnel
Kristine Dahl
Kommunedirektør, Stad Kommune
10:10 - 10:30

"Distriktspsykopaten" inntar Løvebakken

"Distriktspsykopaten" inntar Løvebakken

Alfred Bjørlo
Ordfører, Eid Kommune
10:30 - 10:40

Kaffe og benstrekk

Kaffe og benstrekk

Del 2 - By- og stedsutvikling i Ålesund

10:40 - 11:00

Er Ålesundsregionen blitt mer attraktiv

Er Ålesundsregionen blitt mer attraktiv

 • Hvordan fungerer samfunnsplanensom verktøy for å løse morgendagens utfordringer
 • Hvordan lykkes vi med lokalstedsutvikling og samtidig regional attraktivitet
 • Har alle innbyggerne lik forståelse av samspillet mellom bydel og by
Eva Vinje Aurdal
Ordfører i Ålesund
11:00 - 11:15

Redesign av Moa

Redesign av Moa

 • Transformasjonen av Nordvestlandets viktigste knutepunkt
 • Status for områdeplanen - hvor langt er vi nå kommet
 • Områdeplanen i Moa i sammenheng med de andre knutepunktene i Ålesund
Ole Andreas Søvik
Kommunalsjef miljø, by- og stedsutvikling, Ålesund Kommune
11:15 - 12:05

Ålebyen som et fristende “kjøttbein”

Ålebyen som et fristende “kjøttbein”

 • Hvordan utvikle en bedre by med mennesket i sentrum
 • Hvordan skape det gode liv mellom husene
 • Suksesshistorier - hvem har fått det til og hva kan vi lære
Niels Torp
Arkitekt
12:05 - 12:50

Lunsj

Lunsj

12:50 - 13:05

Underholdning

Underholdning

Live Marie Hanken

Del 3 - Den gode by- og stedsutviklingen

13:05 - 13:35

«Helsesjekk» på regionen vår – Hvor står vi i dag og hvordan er prognosen vår

«Helsesjekk» på regionen vår – Hvor står vi i dag og hvordan er prognosen vår

 • Menneskene og byregionen – Ole Helge Haugen, M&R Fylkeskommune
 • Samferdselsprosjektene i Ålesund og regionen – Ole Kristian Birkeland, prosjektleder, Statens Vegvesen
 • Økonomien i regionen - Inge Furre, Sjefsøkonom, Sparebanken Møre
Inge Furre
Sjefsøkonom, Sparebanken Møre
Ole Kristian Birkeland
Prosjektleder, Statens Vegvesen
Ole Helge Haugen
M&R Fylkeskommune
13:35 - 13:55

Nye reisevaner etter koronaen?

Nye reisevaner etter koronaen?

Susanne Dale Nordbakke
Forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt (TØI)
13:55 - 14:10

Kaffe og benstrekk

Kaffe og benstrekk

14:10 - 14:40

Hva skjer når teknologien endrer drivkraften

Hva skjer når teknologien endrer drivkraften

 • Hvordan er teknologi en forutsetning for fremtidens samfunn
 • Hvordan blir fremtidens samspill mellom samfunn, næringsliv og teknologi
 • Hva skjer når den fysiske verden blir digitalisert
 • Hva skjer når levestandarden forbedres eksponentielt
 • Introduksjonen av kunstigintelligens i by- og stedsutvikling
 • Etiske dilemmaer i utviklingen av fremtidens samfunn
Silvija Seres
Matematiker og teknologiekspert
14:40 - 15:05

Regionsutvikling i et fremtidsrettet perspektiv

Regionsutvikling i et fremtidsrettet perspektiv

 • Hva er avgjørende at vi lykkes med for at den sømløse bo- og arbeidsregionen blir en virkelighet
 • Hvordan lykkes med by- og stedsutvikling
 • Hvordan vil demografi- og befolkningsutviklingen være en tyngdelov som vi må forholde oss til i fremtiden
 • Hvilke typer næring, innovasjon og verdiskapning må vi lykkes med om Nordvestlandet skal bli en foretrukket region i fremtiden
Reidar Almås
Bygdesosiolog, Ruralis
15:05 - 15:45

Paneldebatt - Politisk kvarter for Nordvestlandet

Paneldebatt - Politisk kvarter for Nordvestlandet

 • Innledning og utgangspunkt for vurderinger: Ole Rolfsrud
 • Hvordan er veien videre for Ålesundsregionen og Nordvestlandet
 • Klarer vi å vinne frem i fremtidens attraktivitetskamp
 • Er Sunnmøringen blitt et gammelt begrep eller er det fortsatt tak i oss? :)
Ole Rolfsrud
Årets konferansier
15:45

Konferanseslutt

Konferanseslutt