Viviann Maridal og Helen Østrem

Tilbake til oversikt

Om foredragsholderen

Helen Østrem er sykepleier med videreutdanning i velferdsteknologi. Ansatt Skodje kommune siden 1993. Avdelingsleder i hjemmesykepleien i 8 år. De siste årene administrativ koordinator i helse- og omsorgseininga. Har alltid hatt interesse for data og tekniske løsninger. Prosjektleder for innføring av velferdsteknologi i Skodje kommune. Deler nå arbeidstiden på to stillinger og er også rådgiver for velferdsteknologi i Ålesund kommune. Går over til stillingen som rådgiver for velferdsteknologi i nye Ålesund fra 2020.

Vivian Maridal har utdannelse som legesekretær, ambulansesjåfør, sykepleier, bedriftssykepleier og har Ledelse i Helse og sosial. Er nå under videreutdanning i Velferdsteknologi ved Høgskolen i Bergen. Pådriver for å få implementere velferdsteknologi i Haram, hvor Eidet omsorgssenter var først i Norge til å teste ut sosial robot i en avdeling med demente brukere. Brenner for å få informasjon om velferdsteknologi ut til ”folket” - brukere som kan nyte godt av teknologien i nær fremtid. Gleder seg til fremtiden!

Meld deg på årets konferanse nå!

De andre foredragsholderne