Per Gunnar Røe

Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO)
Tilbake til oversikt

Om foredragsholderen

Per Gunnar Røe er professor i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Røe forsker på byutvikling og byplanlegging, bærekraftig byutvikling og mobilitet,sosial bærekraft, arkitektur, stedsutvikling, suburbanisering og flytting. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter, og er for tiden prosjektleder for«Smart Mobility Suburbs», finansiert av EnergiX-programmet ved Norges forskningsråd.

Fra 2020 skal han lede arbeidet med by- og regional utvikling i forskningssenteret «INCLUDE – INCLUsive Decarbonisationand Energy transition», også finansiert av forskningsrådet. Per Gunnar underviser og veileder på bachelor- og masternivå i bygeografi, urbanisme,byutvikling, stedsutvikling og byplanlegging. Dessuten veileder han flere PhD-studenter innenfor byforskning.

Meld deg på årets konferanse nå!

De andre foredragsholderne