Lodve Solholm

Fylkesmann i Møre og Romsdal

Om foredragsholderen

Lodve Solholm er utdannet lærer, og har arbeidet mange år i Ørskog kommune både som lærer og som etatssjef for kirke, undervisning og kultur. Solholm har siden 1977 vært medlem av ulike politiske utvalg og var stortingsrepresentant i Møre og Romsdal, som representant for Fremskrittspartiet, fra 1989-93 i tillegg til 1997-2009, til han begynte som fylkesmann i 2009. Solholm har også vært varaordfører i Ålesund. Per i dag er han fylkesmann i Møre og Romsdal. Han har i alle år vært språkpolitisk tydelig og engasjert både i og utenfor Fremskrittspartiet.

Tilbake til oversikt
Påmelding