Susanne Dale Nordbakke

Forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt (TØI)
Tilbake til oversikt

Om foredragsholderen

Susanne Nordbakke PhD og forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI). Hun har i to ti-år forsket på reisevaner og tiltak for å endre reisevaner i en mer bærekraftig retning. Under pandemien har hun gjennomført flere spørreundersøkelser om bruk av hjemmekontor og mulig endringer i reisevaner.

De andre foredragsholderne