Reidar Almås

Bygdesosiolog, Ruralis
Tilbake til oversikt

Om foredragsholderen

Reidar Almås er norsk sosiolog og forsker med spisskompetanse innen bygdesosiologi og regionalpolitikk. Almås er utdannet fra Universitetet i Bergen og ble doktor philos på en avhandling om samdrift i landbruket i 1980. Almås har publisert en rekke bøker, blant annet Norsk jordbruk – det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Bygdeutvikling (1995), Norges landbrukshistorie (2002) og Norsk matmakt i endring (2015). Han har vært professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved NTNU i Trondheim, der han har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning (nå RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning).

De andre foredragsholderne