Eva Vinje Aurdal

Ordfører i Ålesund
Tilbake til oversikt

Om foredragsholderen

Eva Vinje Aurdal er en norsk lokalpolitiker fra Arbeiderpartiet som er ordfører i Ålesund fra 2015. Hun har vært vararepresentant til Stortinget for Møre og Romsdal fra 2009. Fra 2012 er hun styremedlem i Helse Midt-Norge.

De andre foredragsholderne