Annik Magerholm Fet

Viserektor ved NTNU
Tilbake til oversikt

Om foredragsholderen

Dr. Annik Magerholm Fet er professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved IØT, NTNU i Trondheim. Hun er leder for flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljø og bedrifters samfunnsansvar.

Hun har vært med å utvikle det norske systemet for miljødeklarasjoner, klimaspor og water footprint for produkter, og har arbeidet med miljøanalyser i forhold til miljøansvar i det maritime clusteret.

Hun er norsk delegat i internasjonale komiteer for utvikling av miljøstyringsstandarder. Hun leder en forskningsgruppe for miljøstyring og bedriftenes samfunnsansvar ved NTNU og ser muligheter for bærekraftig ledelse og systeminnovasjon for å få endringer og styrke norsk industri i ulike sektorer.

Meld deg på årets konferanse nå!

De andre foredragsholderne